Krajevna Skupnost Senožeče

Senožeče 75
6224 Senožeče
Slovenija
(05) 765 50 63
kssenozece (afna) elta.si
Matična št.: 5032415
Davčna št.: 17255848
Št. računa – EZR: 01219-6450791216

spletna stran je v izgradnji