Close

Obvestilo glede izgradnje pločnikov


Obveščamo krajane Senožeč, da so se pričela dela pri

izgradnji pločnikov v osrednjem delu Senožeč.

Vsi neposredni sosedje predvidenega gradbišča in ostali

krajani se lahko za dodatne informacije obrnete na:

Nadzorni za cesto v Senožečah

Martin Kos, 040/809-441

Obvestilo
Več...

Vabilona na prireditev krajevnega praznika KS Senožeče in obletnico spomina na padle krajane Dolenje vasi 2. 6. 1944

Aktualno

Večnamenska dvorana v Senožečah

Končno je zgrajena večnamenska dvorana v Senožečah. V njej se bodo odvijale različne kulturno družabne aktivnosti. Za krajevno skupnost je to pomembna pridobitev, saj podobnega objekta Senožeče še niso imele. Dvorana bo zgrajena tudi s pomočjo evropskih sredstev.

Ob dvoranskem delu so še vstopna avla, manjša garderoba, sanitarije in prehodi. Na sredini daljše stranice je ob prostoru za oder pomožni prostor za potrebe delovanja pri predstavah (zaodrje) s prehodi v garderobe in sanitarije nastopajočih. V objektu se nahajajo še prostori namenjeni društvom ter prostor za pisarno turistično informacijskega centra in krajevne skupnosti.

Pravno svetovanje

Obvestilo o spremembi urnika 2017
Več

Knjižnica

Krajevna skupnosti Senožeče obvešča vse krajane, da bo knjižnica do nadalnjega odprta: 

Vsako sredo od 19 do 20 ure, to je ko je odprta tudi pisarna. 

Nabor raznovrstnih dogodkov, ki jih bodo po investiciji lahko izvajali v večnamenskem objektu je kar obsežen:

 

 • -Vaje različnih starostnih skupin znotraj društev (otroška, mladinska in odrasla sekcija društva Srebrna, otroška, mladinska in odrasla sekcija Pevskega zbora Senožeče, …)
 • -Predstavitve knjig,
 • -Razstave, slikarske, ročnih del…,
 • -Plesni tečaji začetni, nadaljevalni, za odrasle in upokojence
 • -Plesni tečaji študentov in dijakov,
 • -Plesni tečaj skupine otrok iz osnovne šole,
 • -Prireditve ob praznikih,
 • -Predstave gostujočih gledališč, društev
 • -Predstave lastnih produkcij društev
 • -Prireditve osnovnošolskih otrok in otrok iz vrtca,
 • -likovno prodajne razstave,
 • -potopisna predavanja
 • -prireditve ob dnevu žena, pustovanje, dan mladosti
 • -Občinski praznik, Krajevni praznik,
 • -Prireditve ob občinskem kulturnem prazniku in kulturnem prazniku 8.2,
 • -Novoletne prireditve, Miklavževanje, Dedek mraz,
 • -Druženje mamic z dojenčki,
 • -Spominski dnevi,
 • -Predavanja s področja kmetijstva, ohranjanja podeželja, EKO standardov, zdravje v odvisnosti od pridelane hrane v verigi do potrošnika,
 • -Delavnice na temo trženja kmetijskih pridelkov,
 • -Organiziranje izobraževanj za peko kruha, predelavo sadja, zelišč, za registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, predvsem ekoturizma in kmečkega turizma,
 • -Seminarji za konjerejce, rejce drobnice,
 • -Svetovanja za zdrav način življenja z meritvami, preventivni diagnostični pregledi,
 • -Delavnice s področja naravne in kulturne dediščine,
 • -Delavnice, izdelovanja okraskov, nakita, čestitk, cvetja,
 • -Delavnice izdelovanja ročnih del,
 • -Šiviljski tečaji,
 • -Sestanki in Občni zbori vseh klubov in društev, krajevne skupnosti,

Vse te prireditve pa se sedaj izvajajo v ustreznih prostorih v oddaljenih centrih sosednjih občin, nekatere se v telovadnici v OŠ Divača ali pa društva sploh nimajo kje vršiti svojih željenih dogodkov razen zunaj in tako so odvisna od vremena. Nova večnamenska dvorana bo v celoti zagotavljala ustrezne pogoje za nemoten potek teh dejavnosti in njihovo razširitev.

Vetrne elektrarne

Vetrna elektrarna Dolenja vas na Griškem polju pri Dolenji vasi, blizu Senožeč v občini Divača je prva velika vetrna elektrarna v Sloveniji. Elektrarno zaenkrat sestavlja ena vetrnica tipa E-70 [1] nazivne moči 2,3 MW nemškega proizvajalca Enercon[2]. Rotor premera 71 m se vrti na 98 m visokem stolpu. Temelj vetrnice ima premer 15 m, visok pa je 2,8 m. V temelj je vgrajeno 500 m3 betona in 50 ton železa[3]. Vetrnica je bila postavljena jeseni 2012. Rotor vetrnice so dvignili na stolp 29.9.2012.