Close

Bogata zgodovina Ugodna lega Sodobno kmetijstvo Cudovita narava

Povezave

Občina Divača

www.divaca.si

Upravna enota Sežana

http://www.upravneenote.gov.si/sezana/o_upravni_enoti/

Prostovoljno gasilsko društvo Senožeče
www.pgdsenozece.si