Zdravstveni dom Sežana – Splošna ambulanta Senožeče

http://www.zd-sezana.si/oddelki.php?skupina=38

Kraške lekarne Ilirska Bistrica – Lekarna Divača

http://www.krl.si/index.php?page=lekarna-divaca

Trgovina Senožeče

http://odpiralnicasi.com/spots?loc=Seno%C5%BEe%C4%8De&q=trgovina

Avtobusna postaja Senožeče

http://www.vozni-red.si/bus.php?x=Seno%C5%BEe%C4%8De&y=Ljubljana

http://www.balkanviator.com/sl/vozni-red/ljubljana-slo/senozece%28divaca%29-slo/
http://vozniredi.si/vozni_red.php?id=176912&mode=8

Krajevna knjižnica
Deluje v prostorih Krajevne skupnosti Senožeče vsak petek od 16:00 – do 18:00.  Lahko bi rekli, da je nastala “solidarnostno”, saj so knjige prihajale od samih vaščanov oziroma od knjižnic, ki so knjige dale v odpis. Kljub temu imamo veliko knjig, ki so namenjene lahkotnemu branju, kot tudi strokovnih knjig z raznih področij. Sedaj lahko pridete po izposojo v prvo nadstropje – v prostore sejne sobe krajevne skupnosti. V knjižnici imamo tudi kotiček, ki je namenjen pokojnemu Ervinu Dolenc. Daroval je namreč veliko svojih strokovnih knjig in v tem kotičku lahko najdete lahko tudi knjigo o Senožečah – “Senožeče na prepihu”, katere avtor je sam Ervin. Da je ponudba pestrejša si v Kosovelovi knjižnici v Divači 1x mesečno sposodimo novejšo literaturo. Obisk bralcev je nad pričakovanji. Veliko je najmlajših, veseli smo da se za izposojo in branje odločajo tudi odrasli. Vabljeni novi člani.

Davčno svetovanje

Predstavnica računovodske hiše Unija d.d., ga. Nataša Novak, bo krajanom na razpolago za brezplačno svetovanje s področja obdavčitve fizičnih in pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov vsak petek med 10:00 in 12:00 h. V prostorih bivše pisarne KS v prvem nadstropju. (samo še do 29.12.2015)

Pisarna krajevne skupnosti

Pisarna (bivši prostori knjižnice) je odprta vsak torek od 18:00 do 19:00 h.