Obveščamo krajane Senožeč, da so se pričela dela pri
izgradnji pločnikov v osrednjem delu Senožeč.
Vsi neposredni sosedje predvidenega gradbišča in ostali
krajani se lahko za dodatne informacije obrnete na:
Nadzorni za cesto v Senožečah
Martin Kos, 040/809-441