Close

Organizacija krajevne skupnosti Senožeče

Na volitvah lokalne samouprave krajani krajevne skupnosti Senožeče izvolijo devet članov. Nakar se konstituira nov svet Krajevne skupnosti v okviru katerega člani izvolijo predsednika sveta Krajevne skupnosti. Svet sestavljajo tri člani iz Senožeč, dva člana iz Dolenje vasi, en član iz Laž, en član iz Potoč, en član iz Gabrč in en član iz Senadol.


Predsednik:

Edvin Škamperle

 

Člani:

Jovo Ferfila

Tina Kastelic Gušić

Katarina Kleva

Nataša Može

Barbara Humar

Anton Franetič

Sebastjan Margon

Matjaž Tašič

Kako do nas

Prostori krajevne skupnosti so na spodnjem naslovu